Извиване на текст

Извиването на текста става чрез активирането на тази функция /виж изображението/. Настройването на извития текст става чрез промяна на радиуса на извиване и разстоянието между буквите.