В началото беше идеята. Защо го правим?

Началото беше cookibooki.bg.

Чрез cookibooki.bg положихме началото на първия онлайн принт център в България.

Какво предлага sweetprint.bg?.

Сега всеки получава свободата да създава собствени шаблони или да избира сред хилядите такива.

Жажда за новаторство.

Винаги осъзнавахме, че не е достатъчно да предложим готов каталог с шаблони за печат.

Какво предстои по-нататък?.

Ще създаваме нови шаблони. Предстои да разработим модул за декоративни опаковки по ваш дизайн.