Добавяне на текст

Има възможност да бъде добавн текст в дефинирана клетка. Това става след 3 стъпки:

  • Натиснете върху знака + в клетката
  • Натиснете върху втората долна икона от изкачащия прозорец
  • Въведете желания текст в текстовото поле и натиснете бутона Добави текст