Маски на изображения

Чрез маските се дефинира зоната на визуализация на изображението. Те имат различни форми и могат да бъдат разположени на различни места на изображението. С тяхна помощ можете да визуализирате например само лицето на определен човек или да се изреже определена фигура от някаква обща композиция.