Редактиране на изображение

Имате възможност да редактирате Вашите изображения като:

  • можете да приложите маски
  • можете да приложите различни филтри
  • можете да промените яркостта, контраста и прозрачността на изображенията

В режим на редактиране можете да влезете като натиснете първата иконка в долната част на изображението.