Добавяне на QR-Code

Има опция да се добави QR-Code към принт проектите – за целта трябва да натиснете бутона QR-Code и да добавите съответния текст за кодиране. Можете да зададете произволен цвят на шифъра.