Качване на изображение в клетка от локалния компютър

Когато шаблонът има разграфени клетки със знака + , тогава имате възможност да запълните всяка една клетка със собствено изображение.

  • Натиснете върху знака + в клетката
  • Натиснете върху първата икона от изкачащия прозорец
  • Натиснете върху маркираното поле и изберете изображение от локалния компютър

[intense_panel shadow=“2″ title=“Внимание“ title_tag=“h1″] Обърнете внимание на факта, че изображението автоматично запълва начертаната клетка, но Вие имате възможност допълнително да го оразмерите или завъртите.[/intense_panel]