Контраст, яркост и прозрачност

Можете да регулирате контрастта, яркостта и прозрачността на изображенията. За да регулирате стойностите на тези функции е нужно преди това да активирате съответната функция.

ВАЖНО
Прозрачността се прилага единствено върху бял фон.