Оразмеряване на изображения

Има 2 начина за оразмеряване на качените изображения – пропорционално и странично.

При пропорционалното оразмеряване изображението не се разтяга и запазва оригиналния си вид. Използва се иконата в долния десен ъгъл на изображението.

При страничното оразмеряване изображението се разтяга по посока на оразмеряването. Използват се иконките от четирите страни на изображението.