Изтриване на изображения

Изтриването на изображения от клетка става чрез натискане върху долната лява иконка.

[intense_panel title=“ВАЖНО“]След изтриване на изображението, на негово място може да се качи друго изображение. [/intense_panel]