Изтриване на изображения

Изтриването на изображения от клетка става чрез натискане върху долната лява иконка.

ВАЖНО
След изтриване на изображението, на негово място може да се качи друго изображение.