Трансформация на изображение

Добавените в клетката изображения могат да бъдат премествани и завъртани.

  • Преместването става чрез натискане върху изображението и без да се пуска бутона се влачи в желаната посока.
  • Завъртането става чрез горната дясна икона – тя се натиска и без да се пуска бутона, се завърта в желаната посока.