Без категория

Поръчка на собствен дизайн

Всички потребители имат възможност да ползват нашите готови шаблони за дизайн, като запълнят обозначените рамки с индивидуално съдържание.

[intense_panel title=”Внимание”] Когато са дефинирани рамки за индивидуално съдържание със знака + горният панел за добавяне на индивидуално съдържание не е функционален. Съдържание може да се добави единствено с натискане на знака +.
[/intense_panel]

Вашият коментар